+32 (0)3 294 90 25 contact_us@infranea.eu
Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME
Als expert op het gebied van 3D wegontwerp heeft iNFRANEA nu ook de expertise in huis om verkeersveiligheidsaudits af te nemen op het onderliggend wegennet (wegen in beheer bij provincies en gemeenten). Een verkeersveiligheidsaudit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp op…
De Franse rugbyfederatie (FFR) heeft de groepering ICADE – BESIX – COFELY GDF SUEZ geselecteerd als voorkeuraannemer voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van het nieuwe rugbystadion in Ris-Orangis (Evry, departement ‘Essone’), nabij Parijs.Het 82.000 zitplaatsen tellende stadion zal de meest moderne multifunctionele installaties herbergen waaronder een open schuifbaar dak en…
TV MINT-iNFRANEA zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid redactioneel en praktisch ondersteunen bij de herziening van de Vlaamse ontwerprichtlijnen voor weginfrastructuur. AWV is bezig met de opmaak van een handboek voor ontwerp, onderhoud en beheer van infrastructurele voorzieningen als alternatief voor de huidige versnippering van kennis in allerlei…
Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen, de dijkverlegging bij Lent, heeft de Nederlandse Bouwpluim 2015 gewonnen in de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw. iNFRANEA feliciteert Bouwcombinatie i-Lent, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam in opdracht van de gemeente Nijmegen, met het behalen van dit succes. De Bouwpluim wordt iedere twee jaar toegekend…

Projectreferenties